Author Archives: admin

Trách nhiệm xã hội

Quan hệ thương mại Mối quan hệ hợp tác giữa Minh Hưng Tiến và đối tác rất bình đẳng và tuân theo những điều khoản trong hợp đồng. Lao động trẻ em Độ tuổi lao động không thấp hơn độ tuổi phải hoàn thành giáo dục bắt buộc, thông thường là không thấp hơn 16 […]

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn Trở thành một trong những Công ty sản xuất kinh doanh đồ gỗ có quy mô lớn và uy tín nhất cả nước. Sứ mệnh Cung cấp các sản phẩm gỗ có chất lượng tốt nhất, với chi phí sản xuất thấp nhất bằng cách áp dụng phương pháp cải tiến liên tục […]

Lời cảm ơn

Công ty TNHH Minh Hưng Tiến kính gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý Khách hàng đã đang và sẽ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Với phương châm “Lấy chữ tín làm đầu, Hợp tác để cùng thành công”, và định hướng “Liên tục cải tiến – […]

Thank you

Minh Hung Tien Co., Ltd. would like to thank all of our customers who have been using and will use our products and services. With the motto “Prestige is the first, Cooperation for mutual success”, and the orientation “Continuous improvement – Towards the future” Minh Hung Tien has always endeavored both human, material and building […]

Vison and mission

Vision Becoming one of the largest and most prestigious wooden furniture manufacturing and trading companies in the country. Mission Providing the best quality wood products, with the lowest production costs by applying continuous improvement methods and appropriate technology investments. Always deliver on time. Create and maintain long-term relationships with all partners such as our customers, […]

Social responsibility

Trade relations The cooperation between Minh Hung Tien and partners is very equal and follow the terms of the contract. Child labor The working age must not be lower than the age when compulsory compulsory education is completed, usually not less than 16 years. In case the Company hires younger children, they will be guaranteed; […]

History

Minh Hung Tien Co., Ltd. was founded on the enthusiasm for the wood industry of a group of associates, who have been working together since 2002 in the field of production and business of the state-owned enterprise system. . Is an enterprise specializing in the production of wooden products, household appliances, furniture, …. Over the […]