Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành một trong những Công ty sản xuất kinh doanh đồ gỗ có quy mô lớn và uy tín nhất cả nước.

Sứ mệnh

Cung cấp các sản phẩm gỗ có chất lượng tốt nhất, với chi phí sản xuất thấp nhất bằng cách áp dụng phương pháp cải tiến liên tục và đầu tư công nghệ phù hợp.

Luôn luôn giao hàng đúng thời hạn.

Tạo và duy trì mối quan hệ lâu dài với tất cả các đối tác như: Khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên của chúng tối bằng triết lý kinh doanh hệ Win – Win.

Tạo môi trường làm việc lành mạnh, năng động, chuyên nghiệp và có chính sách đãi ngộ  tốt nhất cho nhân viên.

Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng nguồn gỗ hợp pháp.

Trả lời