Trách nhiệm xã hội

Quan hệ thương mại

Mối quan hệ hợp tác giữa Minh Hưng Tiến và đối tác rất bình đẳng và tuân theo những điều khoản trong hợp đồng.

Lao động trẻ em

Độ tuổi lao động không thấp hơn độ tuổi phải hoàn thành giáo dục bắt buộc, thông thường là không thấp hơn 16 tuổi. Trong trường hợp Công ty thuê lao động trẻ em thấp tuổi hơn thì sẽ được bảo đảm an toàn; việc học tập và phát triển về thể chất, tinh thần, xã hội và đạo đức sẽ không bị ảnh hưởng.

Lao động cưỡng bức

Công ty chúng tôi cấm sử dụng lao động cưỡng bức. Nhân viên được quyền phát biểu ý kiến của mình và có quyền tự do tuyệt đối.

Phân biệt đối xử

Công ty chúng tôi không cho phép phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, tầng lớp xã hội hoặc những lý do tương tự.

Điều khoản sử dụng nhân sự

Người lao động sẽ được trả mức lương tối thiểu hoặc mức lương được quy định trong luật lao động cho người sử dụng lao động, tùy thuộc vào mức nào có lợi hơn cho người lao động. Tiền lương sẽ được trả trực tiếp cho người lao động.

An toàn cho người lao động

Người làm việc có được một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe tại công ty chúng tôi. Không có trường hợp người lao động nào bị lạm dụng sức lao động, tinh thần hoặc bị lạm dụng tình dục.


Trả lời